SHTETI BLEU AKSIONE TË EEMZ

Shteti bleu tre milionë e 340,000 aksione të Elektroekonomisë së Malit të Zi, në bursën e Malit të Zi. Shteti i bleu aksionet me një çmim fillestar prej 4.49 euro, që është në total 15 milionë euro. Në këtë mënyrë u rrit pjesa e pronësisë së shtetit në kompani. Edhe pse EEMZ ofroi pothuajse 12 milionë aksione, nuk kishte blerës të tjerë.

SHARE