PËR PUNËDHËNËSIT NË KOMUNAT ME PAKË TË ZHVILLUARA 2.7 MILION EURO

Përkrahja e punësimit në Komunat me pakë të zhvilluara do të duhej të sigurojë kushte me të mira për ngritjen e nivelit të punësimit të banorëve dhe në përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe të mësimit gjatë tërë jetës, ka vlerësuar Ministri për punë dhe përkujdesjen sociale, Kemall Purishiq. Ai ka theksuar se përveç mjeteve të cilat i ka ndarë Mali i Zi për realizimin e masave përkrahëse në tregun e punës, e rëndësishme është edhe përkrahja e Bashkimit Evropian. “Ftesa të cilën e promovojmë sot është program gjithëpërfshirës i BE dhe Malit të Zi për punësim, arsimim dhe mbrojtje sociale. “Mjetet janë siguruar nga fondet e BE-së, kështu që kjo ftesë paraqet vazhdimësinë e bashkëpunimit të suksesshëm të delegacionit të BE në Mal të Zi dhe Qeverisë malazeze”, ka theksuar Purishiq në konferencën për gazetarët. Ai ka shtuar se një pjesë e madhe e këtyre aktiviteteve tani më është realizuar përmes ftesave të mëparshme dhe angazhimit të ministrive gjegjëse dhe përmes përkrahjes financiare të delegacionit të BE në Mal të Zi dhe të Komisionit Evropian.

SHARE