VENDIMI I QEVERISË: BUKA DERI NË 50 CENT

Qeveria e Malit të Zi ka miratuar një Vendim mbi çmimin maksimal me pakicë të bukës së grurit të bardhë me propozimin e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Qëllimi i vendimit, siç është njoftuar nga MZHE, është të parandalojë rritjen e mëtejshme të çmimit të bukës së grurit të bardhë, e cila në një farë mase do të ulte barrën mbi standardin e jetesës së qytetarëve, pra, siç thonë ata, zvogëlimin e motivimit të sipërmarrësve për zhvillimin e mëtejshëm dhe kryerjen e aktiviteteve si të tregtarëve ashtu edhe të prodhuesve. Kufizimi i çmimit vetëm të bukës së grurit të bardhë, si një lloj themelor i bukës, mbron standardin e qytetarëve, dhe veçanërisht shtresat më të prekshme sociale. Sipas Ministrisë, ky vendim përcakton çmimin maksimal të bukës së grurit të bardhë, në mënyrë që të parandalojë pasoja të rënda ekonomike dhe sociale të shkaktuara nga epidemia Covid-19.

SHARE