ZGJEDHET KRYETARI DHE ANËTARËT E BORDIT ADMINISTRATIV

Deputeti i Frontit Demokratik (FD) Millun Zogoviq u zgjodh Kryetar i Bordit Administrativ sot. Në vazhdim të seancës konstituive, Parlamenti zgjodhi gjithashtu 12 anëtarë të Bordit Administrativ të propozuar nga klubet parlamentare, bazuar në përfaqësimin e tyre në Kuvend. 66 deputetë votuan, 64 ishin pro, dy kundër, nuk pati asnjë abstenim.

SHARE