SHTETET E BASHKUARA DHE MALI I ZI DO TË FILLOJNË NJË DIALOG EKONOMIK

Shtetet e Bashkuara dhe Mali i Zi do të fillojnë një dialog ekonomik dypalësh në muajt e ardhshëm, duke thelluar bashkëpunimin në fushat e tregtisë dhe investimeve për të krijuar mundësi të reja investimi për kompanitë amerikane. Përfshirja e sektorit privat në këto grupe pune do të jetë më e rëndësishmja për suksesin e dialogut dhe AmCham është një nga partnerët kryesorë në këtë proces, tha Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Malin e Zi, Judy Rising Reinke në veprimtarinë e mbajtur në prag të Sesionit të Asamblesë së Përgjithshme të AmCham Mali i Zi. Duke folur për mjedisin e biznesit në Malin e Zi, ambasadorja veçanërisht iu referua përfitimeve që anëtarësimi në NATO i ka sjellë Malit të Zi. Ambasadorja deklaroi se ka një interes të shtuar të investitorëve amerikanë për projekte dhe investime në Malin e Zi dhe se ata njohin më shumë mundësi biznesin në sektorët e turizmit, energjisë dhe bujqësisë. Ajo gjithashtu theksoi rëndësinë e zhvillimit të sipërmarrjes, ekonomisë dixhitale dhe një mjedisi përgjithësisht transparent biznesi për prosperitetin e qytetarëve të Malit të Zi.

SHARE