UNIVERSITETI I MZ: REGJISTRIMI I STUDENTËVE MË 25 DHE 26 QERSHOR

Aplikimet në konkurs për regjistrim në vitin e parë të Universitetit të Malit të Zi, dorëzohen të hënën dhe të martën, më  25 dhe26 qershor, kumtuan nga Universiteti i Malit të Zi.  Këshilli Drejtues i Universitetit të Malit të Zi, me miratimin paraprak të Qeverisë së Malit të Zi, krijoi tekstin e konkursit për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore të Universitetit të Malit të Zi për vitin akademik 2018/2019, të cilët financohen nga Buxheti i Malit të Zi. Konkursi do të publikohet në gazetat ditore që do të publikohen në Mal të Zi të premten, më 22 qershor.

Numri i përgjithshëm i vendeve në çdo program studimi është rritur me një për qind në principin e veprimeve afirmative.

Për të aplikuar në konkurs për regjistrim në studime ka shtetasi malazez dhe ai i huaj, në përputhje me ligjin, i cili ka marrë kualifikimin e duhur të parashtresave IV-1 të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve.

Përveç kërkesës për regjistrim, aplikanti duhet të bashkëngjit diplomën origjinale të maturës  dhe maturës eksterne, gjegjësisht  provimin profesional; dëshmitë origjinale të notave të përfunduara individuale të arsimit të mesëm; diplomën “Pishtarët” ose një diplomë ekuivalente; kopjen e kartës biometrike të identitetit, ndërsa për të huajt një dokument të përshtatshëm personal të lëshuar në përputhje me një rregullore të veçantë; një diplomë (ose dokument ekuivalent) për shpërblimin e parë ose të dytë të fituar në ndonjë konkurs kombëtar ose ndërkombëtar në lëndët me rëndësi për vazhdimin e arsimit.

Regjistrimi i kandidatëve dhe lëshimi i çertifikatave do të bëhet deri më 9 korrik 2018.

SHARE