SHQIPËRI-MALI I ZI, BASHKËPUNIM NDËRMJET INSTITUCIONEVE TË FORMIMIT POLICOR

Zëvendësdrejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit të Shqipërisë, Sokol Bizhga, priti sot në takim drejtorin e Akademisë së Policisë të Malit të Zi, Vlladimir Stanishiq.

Gjatë takimit u evidentuan marrëdhëniet e mira të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të formimit policor të të dyja vendeve, si edhe u theksua rëndësia e forcimit të mëtejshëm të këtij bashkëpunimi.

Në kuadër të marrëveshjes mes Akademive të Policisë të Shqipërisë dhe të Malit të Zi, me synim forcimin e këtij bashkëpunimi, palët do të punojnë për konkretizimin e tij mbi bazën e një plani të dakordësuar edhe nga ana e drejtuesve të policive respektive.

Gjatë takimit, palët u shprehën të hapura për të bashkëpunuar për krijimin e kurikulave, organizimin e kurseve të përbashkëta të trajnimeve, kryesisht për Policinë Kufitare, shkëmbime të mundshme stafi për të referuar problematika, të cilat janë në fokus të luftës kundër krimit për të dyja vendet etj.

Gjithashtu u propozuan vizita të ndërsjella të studentëve. Bashkëpunimi në këtë drejtim do të fokusohet edhe në aktivitete të përbashkëta shkencore dhe botime në fushën e rendit dhe sigurisë publike. Delegacioni i Akademisë së Policisë të Malit të Zi u takua edhe me stafin drejtues të Akademisë së Sigurisë, rektorin e Akademisë së Sigurisë, prof. Ilirjan Mandro, dekanin e Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, Albert Dervishaj, drejtorin e Kolegjit Policor, Mitat Tola etj.

Në fokus të takimeve ishte diskutimi për fushat në të cilat bashkëpunimi mes dy akademive mund të forcohet më tej, në respekt të marrëveshjes së bashkëpunimit mes dy institucioneve të formimit policor.

Delegacioni nga Mali i Zi u njoh edhe me mënyrën e funksionimit të Akademisë së Sigurisë, ku u bënë takime dhe me njësitë kryesore dhe drejtuesit e njësive bazë të tyre.

Gjithashtu, ata asistuan në një mësim tregues për kontrollin e automjeteve dhe ndërhyrjet në banesë. Për ndjekjen në vazhdimësi të këtij bashkëpunimi u vendosën pikat e kontaktit midis dy institucioneve.

SHARE