DEPUTETËT PROPOZUAN FORMIMIN E KOMISIONIT PËR REFORMËN ZGJEDHORE

Deputetët e Kuvendit të Malit të Zi dorëzuan në procedurë parlamentare propozimin për vendim për themelimin e Komisionit për Reformën Gjithëpërfshirëse Zgjedhore, i cili deri në fund të vitit të ardhshëm duhet të përgatisë propozime për ligje dhe akte të tjera, me qëllim të krijimit të plotë besimin e opinionit në procesin zgjedhor.

Formimi i Komisionit u propozua nga deputetët e shumicës parlamentare dhe opozitës.

Siç thuhet në Propozimin për Vendim për formimin e Komisionit, detyrë e atij trupi punues është reforma gjithëpërfshirëse dhe ndryshimi i legjislacionit zgjedhor, i cili përfshin zbatimin e rekomandimeve nga raporti i progresit i Komisionit Evropian dhe raportit të OSBE-së dhe misionit të ODIHR-së.

Komisioni duhet të përcaktojë propozimet për ligjet për zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve, për listën zgjedhore, për financimin e subjekteve politike dhe fushatat zgjedhore, si dhe ligjet për regjistrat e vendbanimit.

Në dokument thuhet se Bordi vendos me konsensus.

Bordi është i obliguar që deri më 31 dhjetor të vitit vijues të përgatisë dhe t’ia paraqesë Kuvendit për miratim projektligjin dhe aktet tjera lidhur me qëllimin dhe detyrat e atij trupi punues.

Vendimi i propozuar për formimin e Komisionit për Reformë Gjithëpërfshirëse Zgjedhore është në rend dite të seancës së Kuvendit që fillon të enjten.

SHARE