NË 26 DITË “QËNDRA E THIRRJEVE” KA PASUR MË SHUMË SE 10.000 TELEFONATA

Që nga fillimi i “Qëndres së Thirrjeve” për COVID-19, me 3/20/2020 gjatë 26 ditëve operativët e Qëndres së Thirrjeve iu përgjigjën të gjitha 10,177 thirrjeve të qytetarëve.

Ka pasur mesatarisht 391 thirrje në ditë, me ndryshime në numrin e thirrjeve të pranuara, të paktën 191 (e dielë 12/04/2020) dhe më së shumti 774 (e mërkurë 25/03/2020).

Numri i thirrjeve ka ndryshuar nga dita në ditë, dhe pati një rritje të dukshme të numrit të thirrjeve në ditët kur pati një rritje të numrit të infektuarëve me koronavirusin e ri.

Numri i thirrjeve gjatë fundjavave është regjistruar i ulet, kështu që nëse i shikojmë ditët e fundjavave numri mesatar i thirrjeve është 342, ndërsa, nëse shikojmë vetëm ditët e punës të javës, numri mesatar i thirrjeve në hyrje është 413.

Numri i personave që konsiderohet i nevojshëm nga operatorët për t’i marrë ata përmes një pyetësori, d.m.th. numri i personave të anketuar është 1516, ose një mesatare prej 58 personash të anketuar në ditë.

Që nga momenti i krijimit të transmetimit lokal në Mal të Zi, të gjithë qytetarët, pavarësisht nga ashpërsia e simptomave, të intervistuar nga operatori, u thirrën nga epidemiologët / mjekët nga Qendra e Thirrjeve në të njëjtën ditë kur ata kontaktuan Qendrën e Thirrjeve.

Deri më tani, përqindja më e madhe e të anketuarve ishte nga Podgorica 56.13%, e ndjekur nga Nikshiq 7.52%, Tivar 5.87%, Budva 5.21%, Herceg Novi 5.08%, Danillovgrad 4.29%, Tuz 4.02 % etj.

Nga numri i përgjithshëm i personave të anketuar, pak më shumë janë 766 (50.53%).

SHARE