QËNDRONI TË SIGURT DHE TË SHËNDETSHËM

Ju lutëm, lani duart sipas udhëzimeve, mbani distancën e duhur, dhe ndiqni urdhrat dhe rekomandimet e personave përgjegjës.

Qëndroni në shtëpi!

Ne do të mundohemi që t’iu informojmë për gjithçka.

Kujdes vetën dhe të tjerët.

SHARE