GJEKA-WAAG: NJË NGA PRIORITETET KRYESORE ËSHTË PËRMIRËSIMI I BARAZISË GJINORE

Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave vlerëson lart rëndësinë dhe bashkëpunimin me Misionin e OSBE-së në Mal të Zi, veçanërisht në fushën e forcimit të politikave të barazisë gjinore në nivel lokal, theksoi ministri Fatmir Gjeka.

Ministri theksoi se Qeveria e 44-të ka një agjendë ambicioze, veçanërisht në drejtim të përshpejtimit të rrugës evropiane të Malit të Zi, por një nga prioritetet kryesore – të drejtat themelore.

Ministri theksoi rëndësinë e Instrumentit për vlerësimin e barazisë gjinore të politikave publike, i cili është bërë pjesë integrale e metodologjisë së hartimit të dokumenteve strategjike të Qeverisë me qëllim zbatimin horizontal të parimeve të barazisë gjinore. 

Shefja e misionit të OSBE-së e përgëzoi ministrin për mandatin e ri dhe tha se, në përputhje me praktikën e mëparshme afatgjatë, misioni do të vazhdojë të mbështesë përmirësimin e gjendjes së të drejtave të njeriut dhe barazisë gjinore në Mal të Zi. 

Ajo theksoi rëndësinë e Ministrisë së të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave në formësimin e proceseve demokratike në vend dhe përmirësimin e politikave kombëtare në fushat e kompetencës së saj.

Në takim u theksua rëndësia e buxhetimit të përgjegjshëm ndaj gjinisë, pjesëmarrja e grave në politikë, reduktimi i stereotipeve në arsim, pronësia dhe të drejtat ekonomike të grave. 

Në afërsi të fushatës “16 ditë aktivizim në luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje”, bashkëbiseduesit ranë dakord se një nga fushat prioritare të veprimit është parandalimi dhe mbrojtja nga dhuna me bazë gjinore.

SHARE