MALI I ZI KA PËRMIRËSUAR ARSIMIN

Mali i Zi ka bërë përparim në arsim, u theksua nga Banka Botërore , duke vënë në dukje se vlera e indeksit të kapitalit njerëzor për Malin e Zi u rrit nga 59 përqind në 63 përqind midis 2010 dhe këtij viti. Një fëmijë që ka lindur në Malin e Zi sot, kur të rritet, do të realizojë 63% të potencialit të tij prodhues si një i rritur me arsim të plotë dhe shëndet të mire,” thuhet në numrin e fundit të Indeksit të Kapitalit Njerëzor të Bankës Botërore.

SHARE