ENDE NUK JANË NDËRMARRË MASA PËR KTHIMIN E NXËNËSVE NË BANKA SHKOLLORE

Nuk ka një strategji të zbatueshme në mënyrë universale për hapjen e shkollave dhe kopshteve, por duhet të merren parasysh një numër elementësh, shumë prej të cilave janë vendas dhe individualë, theksuan nga Instituti i Shëndetit Publik për gazetën “Pobjeda”, duke iu përgjigjur pyetjes nëse mund të konsiderohet fillimi i vitit shkollor.

Ekspertët e ISHP besojnë se, duke respektuar rëndësinë e shkollave dhe institucioneve parashkollore për rritjen, zhvillimin dhe shëndetin e fëmijëve, hapja e tyre duhet të merret në konsideratë në kohë sepse gjithçka tjetër do të ishte joserioze dhe e papërgjegjshme.

“Plani i arsimit duhet të jetë fleksibël dhe i adaptueshëm për të përmbushur sfidat e situatës dinamike epidemiologjike në terren. Duke pasur parasysh që secila prej shkollave ka specifikat e veta që lidhen me madhësinë e ndërtesës dhe organizimin e hapësirës, ​​si dhe organizimin dhe mënyrën e punës, këto janë gjithashtu elemente që do të merren parasysh gjatë hartimit të udhëzimeve dhe rekomandimeve përfundimtare”, u përgjigjën ata.

Si element kryesor, ata veçuan bashkëpunimin e mësuesve dhe prindërve, sepse vetëm duke punuar së bashku mund të krijohen kushte optimale dhe të sigurta për punën dhe qëndrimin e fëmijëve në shkolla.

SHARE