1.2 MILION EURO PËR PAJISJET E QENDRAVE COVID

Për spitalet në Beranë, Nikshiq dhe Tivar, të cilat janë edhe qendra rajonale COVID, Qeveria e Malit të Zi, nga donacionet nga Trupi Koordinues Kombëtar, ka ndarë 1.2 milion euro për blerjen e pajisjeve diagnostikuese, tha Kryeministri i Malit të Zi Dushko Markoviq në një takim me drejtorin e Spitalit të Përgjithshëm të Nikshiqit Ilija Ashanin, drejtorin e Spitalit të Përgjithshëm Berane Budimir Dabetiq si dhe drejtorin e Spitalit të Përgjithshëm Tivar, Dragosllav Tomanoviq.

“Sistemi ynë i kujdesit shëndetësor ka treguar aftësi të jashtëzakonshme gjatë krizës së koronës. Spitalet dhe institucionet shëndetësore në çdo qytet dhe në çdo pjesë të Malit të Zi kanë kaluar provimin. Sidoqoftë, të tre spitalet rajonalë që kemi krijuar si qendra rajonale COVID – kanë marrë përsipër një peshë të madhe. Kjo na tregoi se duhet të bëhen investime shtesë në këto institucione. Kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur të ndajmë nga 400,000 euro për spitalet në Beranë, Nikshiq dhe Tivar për pajisje diagnostikuese “, tha Markoviq pas një takimi me drejtorët e tre spitaleve.

Ai shtoi se qytetarët tanë meritojnë një shërbim shëndetësor të besueshëm dhe cilësor dhe ne do t’ua ofrojmë atyre atë.

SHARE