MASHI: SOT KANË FILLUAR REGJISTRIMET NË SHKOLLËN E MESME

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit (MASHI) shpalli sot Konkursin për regjistrimin e nxënësve në vitin e parë të gjimnazit në Mal të Zi për vitin shkollor 2024/2025.

Siç kanë thënë, gjatë vitit shkollor 2023/2024, 8.032 nxënës kanë mbaruar shkollën fillore nga të cilët 303 nxënës kanë përfunduar shkollën fillore në gjuhën shqipe, 35 nxënës kanë kryer shkollën fillore në shkollat ​​fillore private në gjuhën angleze dhe 34 nxënës në gjuhën ruse.

“Në konkursin për regjistrimin e nxënësve në vitin e parë të gjimnazit janë shpallur gjithsej 10.038 vende regjistrimi, nga të cilat 2.618 janë në programet e arsimit të mesëm. Në programet e arsimit profesional katërvjeçar janë 4.886 vende regjistrimi, 2.338 vende në programet e arsimit profesional trevjeçar dhe janë 196 vende në programet arsimore në fushën e muzikës dhe arteve pamore,“ theksoi Ministria e Arsimit.

Për nxënësit që arsimohen në gjuhën shqipe, numri i vendeve të regjistrimit në konkurs është 392, përkatësisht 238 në Ulqin, 98 në Tuz dhe 56 në Plavë.

Ata theksojnë se aplikimi për Konkurs duhet të dorëzohet në mënyrë elektronike në adresën www.upisi.edu.me në datat 24, 25, 26 dhe 27 qershor 2024.

“Një nxënës që përdor aplikacionin e regjistrimit për herë të parë fillimisht duhet të regjistrohet,” thekson Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit.

SHARE