MALI I ZI KA RËNË NË LISTËN E LIRIVE EKONOMIKE

Mali i Zi renditet i 103-ti nga gjithsej 177 vende në listën e lirive ekonomike globale të Fondacionit Amerikan Heritage.Në raportin e mëparshëm, Mali i Zi ishte në vendin e 80-të nga 178 vende, që do të thotë se ka rënë me 23 vende. “Mali i Zi renditet i 41-ti midis 45 vendeve në rajonin evropian dhe rezultati i tij i përgjithshëm është nën mesataren rajonale dhe botërore,” thuhet në raport. Është njohur progres në fushat e të drejtave pronësore, barrës tatimore dhe lirisë monetare. Rënia është shënuar në fushat e efikasitetit gjyqësor, integritetit të qeverisë, shpenzimeve qeveritare, shëndetit fiskal, si dhe lirive të biznesit, tregtisë dhe tregut të punës. Investimet dhe liritë financiare mbetën në të njëjtin nivel​.

SHARE