JOKOVIQ: RAPORTI I IMPORTEVE DHE EKSPORTEVE ËSHTË NË NIVEL JO TË KËNAQSHËM

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave, Vlladimir Jokoviq, Sekretari Shtetëror Krsto Ragjenoviq dhe shefi i Drejtorisë për Blegtori Ranko Bogavac, biseduan me prodhuesit bujqësor të Malësisë në sallën e kuvendit të komunës së Tuzit.

Qëllimi i takimit ishte t’u jepej një mundësi e drejtpërdrejtë fermerëve për të bërë pyetje dhe për të marrë përgjigje nga përfaqësuesit e ministrisë.

Në takim u diskutua për një sërë çështjesh që janë me interes për fermerët, si vendosja e prodhimit të perimeve, veçanërisht shalqini, patatet dhe domatet, heqja e akcizës për karburantet, kompensimi i dëmeve të fondit blegtoral, rregullimi i furnizimit me ujë në ferma të mëdha si dhe bashkëpunimi me vetëqeverisjen lokale.

Ministri Jokoviq theksoi rëndësinë dhe nevojën për rritjen e prodhimit vendor dhe nevojën për mbjellje dhe korrje në kohë për të shmangur presionin e furnizimit për një periudhë të shkurtër kohore.

“U theksua se raporti i importit dhe eksportit është në nivel të pakënaqshëm, nga ku rezulton se ka treg për këto produkte dhe hapësirë ​​për rritjen e vëllimit të prodhimit, ndërsa është veçanërisht e rëndësishme të merret parasysh vazhdimësia e ofertës dhe kërkesave të tregut në Mal të Zi”, është bërë e ditur nga Ministria.

Sa i përket blerjes së produkteve, ministri Jokoviq theksoi se Ministria krijon një mjedis ligjor dhe udhëheq një politikë stimuluese, por se rolin kryesor në transaksionet komerciale e kanë prodhuesit, zinxhirët e shitjes me pakicë dhe distributorët.

“Mirëpo, Ministria do të mbështesë animimin e zinxhirëve të shitjes për të blerë dhe shitur sa më shumë produkte vendore”, thuhet në njoftim.

U theksua se Ministria është e hapur për bashkëpunim me vetëqeverisjet lokale, veçanërisht për çështjet e infrastrukturës në zonat rurale.

U theksua veçanërisht nevoja për harmonizimin e masave legjislative dhe agrobuxhetore me standardet e BE-së, me fokus në përmirësimin e cilësisë, rritjen e rendimenteve dhe zhvillimin e mekanizmave të kontrollit për të arritur një prodhim bujqësor konkurrues dhe fitimprurës.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave mbetet e hapur për çdo lloj bashkëpunimi me përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale dhe veçanërisht prodhuesit bujqësor, në një detyrë të përbashkët në zhvillimin e bujqësisë malazeze.

SHARE