TVSH PREJ 7% MBETET PËR NJË SHTRIRJE MË TË VOGËL SHËRBIMESH

Nga 1 janari i vitit pasardhës, shkalla e reduktuar e TVSH-së prej 7% do të zbatohet ekskluzivisht për shërbimet e përgatitjes dhe servirjes së ushqimit, pijeve joalkoolike pa gaz në restorante dhe ambiente pa katering (catering), njofton Ministria e Financave.

Siç pretendojnë ata, norma e TVSH-së nuk rritet nga 7 në 21 për qind për të gjitha shërbimet në industrinë e hotelerisë, por vetëm pakëson mbulimin.

“Dëshirojmë të theksojmë se në periudhën në vijim, norma e reduktuar prej 7% do të vazhdojë të zbatohet për shërbimet e akomodimit në hotele, motele, vendbanime turistike, bujtina, kampe, apartamente turistike dhe vila. Të ardhurat e planifikuara mbi këtë bazë shkojnë nga 15 deri në 20 milionë euro”, saktësoi ministria.

SHARE