SEANCA DËGJIMORE ME RASTIN E NGJARJEVE NË CETINË MË 22 SHTATOR

Komiteti i Sigurisë dhe Mbrojtjes do të mbajë një dëgjim kontrolli të mërkurën e ardhshme mbi drejtuesit e sektorit të sigurisë në lidhje me veprimet e anëtarëve të tij në ngjarjet në Cetinje më 4 dhe 5 shtator, u vendos në seancën e sotme të atij organi parlamentar. Nisma për seancën e kontrollit, e paraqitur nga Kryetari i Komitetit, Millan Knezheviq, u miratua njëzëri. U ra dakord që një pjesë e seancës të ishte e mbyllur për publikun dhe se, pavarësisht punës aktuale në Kuvend, duhet të sigurohen kushtet që ajo të mbahet në Dhomën për shqyrtimin e materialeve të klasifikuara. 

SHARE