RRJETI EVROPIAN DO TË VËZHGOJË ZGJEDHJET E ARDHSHME

Organizata e Vëzhgimit të Zgjedhjeve në Rrjetin Evropian do të vëzhgojë zgjedhjet e ardhshme parlamentare në 30 gusht për herë të parë.

Ata gjithashtu do të vlerësojë fushatën zgjedhore, si dhe të gjitha aspektet kryesore të procesit zgjedhor.

Ata planifikojnë të publikojnë një raport të përkohshëm para zgjedhjeve, si dhe gjetje paraprake pas ditës së zgjedhjeve.

Rrjeti Evropian ka akredituar 6 ekspertë ndërkombëtarë të zgjedhjeve, dhe 28 vëzhgues shtesë do të monitorojnë zgjedhjet e ardhshme parlamentare.

“Ekipi kryesor i vëzhgimit do të jetë i vendosur në Podgoricë, ndërsa vëzhgues të tjerë do të jenë në të gjithë Malin e Zi. Ne do ta vlerësojmë procesin e zgjedhjeve në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe në përputhje me rregulloret malazeze”, tha kreu i misionit, Gianluca Pasarelli.

SHARE