QEVERIA KA MIRATUAR NJË METODOLOGJI TË RE TË BE-së

Qeveria e Malit të Zi ka pranuar metodologjinë e propozuar të procesit të pranimit në Bashkimin Evropian, e cila do të shërbejë si një platformë e mirë për intensifikimin e procesit të reformës, tha zëvendëskryenegociatori i bisedimeve Marko Mrdak.

Metodologjia e re nuk mund të ngadalësojnë apo të shpejtoj procesin, por ajo na jep një platformë të mirë që ne mund të përdornim shumë mirë për intensifikimin e proceseve reformuese dhe komunikim më intensiv me vendet anëtare, në mënyrë që duke përdorur këto elemente ne do të jemë në gjëndje të intensifikojme reformat ne menyrë më efikase.

Siç tha ai, është e rëndësishme t’i kushtohet vëmendje kontekstit të përgjithshëm, duke kujtuar se kemi pasur mesazhe të qarta politike për të ardhmen evropiane të Ballkanit Perëndimor që nga formimi i Komisionit Evropian, dhe se dhënia e rëndësisë së Ballkanit Perëndimor në mes të shëndetit dhe krizës ekonomike është një sinjal i qartë i marrëdhënieve të forta.

Sipas tij, në negociata nganjëherë është e vështirë të vizatohet linja midis pjesës teknike dhe politike, por në parim risia më e dukshme në aspektin teknik janë grupimet dhe struktura e raportit të KE me tregues dhe përgjegjësi të qarta për të gjithë kapitujt.

“Mali i Zi tashmë po negocion sipas kritereve më të rrepta, dhe gjithçka që përshkruan metodologjia e re është diçka që Mali i Zi tashmë po implementon çdo ditë.

“Mali i Zi tashmë di gjithçka që parashikon metodologjia e re në fushën e sundimit të ligjit, dhe kolegët që udhëheqin atë zonë kanë një sasi të madhe të njohurive që ata mund t’i ndajnë me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë në mënyrë që ta bëjnë procesin e tyre më efikas”, tha Mrdak.

SHARE