QEVERIA MIRATOI STATUTIN E LINJËS AJRORE

Në seancën e sotme, Qeveria e Malit të Zi mori një vendim për krijimin e një linje ajrore të re “To Montenegro”. Më 30 dhjetor të vitit të kaluar, pa mbajtur një seancë, qeveria miratoi Vendimin për krijimin e linjës ajrore “To Montenegro”. Qeveria tha se me atë rast, u bënë konkluzione që udhëzonin Ministrinë e Financave dhe Mirëqenies Sociale të paguante kapitalin themelues, të përcaktuar me Vendim, sipas disponueshmërisë, nga rezerva aktuale e buxhetit në një ose më shumë këste brenda 12 muajve nga dita e regjistrimit të ndërmarrjes. Më 30 dhjetor të vitit të kaluar, Qeveria miratoi Projektligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes për Ndryshimet në Marrëveshjen Sektoriale midis Qeverisë dhe Komisionit Evropian, i cili përcakton rregullat për menaxhimin dhe zbatimin e ndihmës financiare të Bashkimit për Malin e Zi nën instrumentet e ndihmës së para-anëtarësimit për bujqësinë dhe politikën e zhvillimit rural (IPARD). Më 25 dhjetor të vitit të kaluar, Qeveria miratoi informacionin për emërimin e përfaqësuesit të Qeverisë në Kuvend, gjatë shqyrtimit të ndryshimeve në Ligjin për Institucionet Kreditore, si dhe Projektligjin për Ndryshimet në Ligjin për Rehabilitimin e Institucioneve të Kredisë.Siç u njoftua, informacioni mbi ridrejtimin e kursimeve të realizuara u miratua.”Në atë kontekst, u arrit në një përfundim i cili specifikon njësitë specifike të shpenzimeve dhe shumat e kursimeve të realizuara që janë ridrejtuar në rezervën aktuale të buxhetit, në shumën totale prej rreth 4.06 milion EUR,” përfundon deklarata.

SHARE