MALI I ZI KA REZULTATIN MË TË MIRË TË PËRGJITHSHËM NË KOMUNITETIN E ENERGJISË

Mali i Zi ka rezultatin më të mirë të përgjithshëm në Komunitetin e Energjisë, njoftoi Ministria e Investimeve Kapitale. Ministri përkatës, Ervin Ibrahimoviq, tha se është i kënaqur që e sheh lajmin e mirë të publikuar nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë në raportin e tij vjetor për zbatimin, në të cilin monitoron harmonizimin me pasuritë e tij të ligjshme dhe rezultatet e arritura nga shteti. “Ata treguan se Mali i Zi ka rezultatin më të mirë të përgjithshëm në Komunitetin e Energjisë, 69 përqind,” tha Ibrahimoviq pas publikimit të raportit. Kur bëhet fjalë për segmentet tjera, një tjetër e dhënë pozitive është se Maqedonia e Veriut kumulativisht ka arritur nivelin më të lartë në zbatimin e rregulloreve për energjinë elektrike – 85 për qind. Pason Mali i Zi me 82 për qind, por vendi ynë është njëkohësisht më i suksesshmi në fushën e qëndrueshmërisë me 74 për qind.

SHARE