NJË MILION EURO PËR 100 KREDI PA INTERES PËR BUJQËSINË

Njëqind kredi pa interes në vlerë prej një milion eurosh nga sot janë në dispozicion të fermerëve në Mal të Zi, u bë e ditur në nënshkrimin e Protokollit të Bashkëpunimit për projektin “100 për Bujqësinë”, i cili zbatohet nga Fondi i Investimeve dhe Zhvillimit në partneritet me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave.

Dokumenti është nënshkruar nga drejtoresha ekzekutive e Fondit për Investime dhe Zhvillim, Irena Radoviq dhe ministri përkatës Vladimir Jokoviq.

Projekti synon promovimin e prodhimit bujqësor, me qëllim të inkurajimit të prodhuesve bujqësorë në Mal të Zi për të bërë investime shtesë dhe për të interesuar grupet e synuara të cenueshme, mbi të gjitha, gratë dhe të rinjtë në komunat më pak të zhvilluara, për të filluar ose përmirësuar bizneset në fushen e bujqësisë, është bërë e ditur nga IRF.

SHARE