NE NUK DO TË NDALEMI ME NDRYSHIMET E PERSONELIT

Politizimi në Ministrinë e Mbrojtjes ka ndikuar në vendimmarrjen, kështu që reflektimet janë të dukshme në të gjitha fushat e punës, veçanërisht kur bëhet fjalë për mosfunksionimin e institucionit në tërësi, gjë që reflekton mbi profesionalizmin dhe ekspertizën, tha Ministrja e Mbrojtjes, Olivera Injac, për “Pobjeda”. Prandaj, siç thotë Injac, për të forcuar profesionalizmin dhe aftësinë, do të vazhdojë me ndryshimet, sepse ndryshimet e personelit janë pjesë e çdo procesi reforme. “Problemet kryesore me të cilat u përballëm ishin: stabiliteti financiar i buxhetit nuk u sigurua sepse fondet e buxhetit u shpenzuan në mënyrë joracionale; politika e personelit nuk ishte e harmonizuar me nevojat reale, kështu që kishte një staf të tepruar dhe qindra punonjës nën kontratën e punës, për angazhimin e të cilëve nuk kishte nevojë reale,” tha Injac. Sipas mendimit të saj, anëtarësimi i Malit të Zi në NATO ka kontribuar në një pozicion më të mirë të vendit në sistemin ndërkombëtar të sigurisë, ndikon në përmirësimin e kapaciteteve dhe aftësive të ushtrisë malazeze, si dhe potencialin për ndërtimin e një qasjeje të integruar për zhvillimin e sistemit të sigurisë kombëtare të Malit të Zi, si kushte për ndërtimin e rezistencës, gatishmërinë për të menaxhuar krizat, kapacitetin për të mbrojtur infrastrukturën kritike dhe më shumë.

SHARE