ÇMIMET E BARNAVE DO TË JENË MË TË ULËTA, LISTA DO TË ZGJEROHET MË TEJ

Ministria e Shëndetësisë e Malit të Zi është duke punuar në Rregulloren për çmimin maksimal të ilaçeve në mënyrë që një listë e re, e përditësuar dhe e zgjeruar e barnave me çmime më të ulëta të publikohet në fund të këtij apo fillimit të vitit të ardhshëm. Kjo u njoftua nga Ministrja e Shëndetësisë Jelena Boroviniq-Bojoviq në një intervistë me Komitetin Shëndetësor të Odës Ekonomike Amerikane. “Sistemi aktual i prokurimit të barnave ka treguar disa mangësi të cilat, pavarësisht përpjekjeve të Ministrisë, kanë çuar në mungesa të herëpashershme edhe kur sigurohen burime financiare, gjë që është absurde. Ministria e Shëndetësisë planifikon të inicojë ndryshime në prokurimin e barnave dhe terapi specifike për të parandaluar mungesa e ilaçeve në të ardhmen. Një nga modelet në shqyrtim është modeli i përdorur në vendet e BE-së, i cili përjashton sigurimet shëndetësore, shërbimet shëndetësore dhe sociale nga Direktiva e Prokurimit Publik, dhe është një nga modelet e mundshme në shqyrtim. 

SHARE