REZULTATET E PARA TË REGJISTRIMIT TË POPULLSISË NË FILLIM TË VITIT TË ARDHSHËM

Afati për miratimin e Politikës së Banimit të Malit të Zi deri në vitin 2034 dhe Programit të Ekzistencës Sociale 2023-2026 është zhvendosur për vitin e ardhshëm, deri në publikimin e të dhënave paraprake të Regjistrimit të Popullsisë 2023, njoftoi Qeveria e Malit të Zi.

Siç kanë thënë ata, besojnë se nuk do të ishte e përshtatshme të miratohej një dokument i ri strategjik bazuar në të dhënat e regjistrimit të mëparshëm dhe se rezultatet e regjistrimit të këtij viti priten në fillim të vitit 2024.

Qeveria thekson se afati i përcaktuar për miratimin e Politikës së Banimit të Malit të Zi deri në vitin 2034 është tremujori i katërt i këtij viti, por se ai duhet të zhvendoset.

“Ofrimi i banesave adekuate është një nga faktorët kyç të standardit të jetesës dhe cilësisë së jetës, dhe në të njëjtën kohë është një shtytës i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik dhe social”, thuhet në dokument.

SHARE