ABAZOVIQ: NE DO TË PASTROJMË SISTEMATIKISHT LISTËN E VOTUESVE

Këshilli për Kontrollin e Listës së Votuesve do të përgatisë rekomandime dhe udhëzime për Qeverinë e Malit të Zi në një mënyrë transparente me qëllim të kryerjes së një reforme thelbësore të legjislacionit zgjedhor dhe krijimin e kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve të para të drejta dhe të lira, tha Zëvendëskryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazoviq. Detyra e këtij organi këshillues, siç thonë ata, është të konsiderojë nevojat dhe të kontribuojë në përmirësimin e situatës në fushën e listës së votuesve, si një nga segmentet kryesore të procesit zgjedhor, i cili njihet vazhdimisht si një pengesë përmes rekomandimeve të OSBE-së dhe ODIHR-it. “Ata besojnë se ndryshimet janë të nevojshme në disa aspekte, dhe në përputhje me identifikimin e problemeve, që do t’i drejtohen autoriteteve përkatëse, të gjitha me qëllim të zgjidhjes efektive të problemeve në këtë fushë, të cilat rënduan procesin zgjedhor,” u theksua në seancën e sotme. Kur bëhet fjalë për pjesën normative, ata deklarojnë se ekziston nevoja për të përmirësuar zgjidhjet ligjore, por edhe për të miratuar praktika të mira, në mënyrë që të krijohen kushte për zgjedhje të drejta. “Në seancë, u bë një ftesë e hapur të gjitha palëve të interesuara për të dërguar sugjerime dhe propozime konstruktive në Këshillin e Kontrollit të Listës së Votuesve, në mënyrë që të kontribuojnë në punën e tij,” përfundon deklarata.

SHARE