DR. BOJAJ VLERËSOHET ME ÇMIMIN “LIDERSHIP VIZIONAR” PËR VITIN 2023

Dr. Bojaj është vlerësuar në mënyrë të veçantë me çmimin “Lidership Vizionar” nga International Research Awards on Leadership and Management (Çmimet Ndërkombëtare të Kërkimit mbi Lidershipin dhe Menaxhimin), në Edicionin e tyre të 5- të, për një sërë punimesh shkencore dhe kontribute tëveçanta teorike dhe empirike.

SHARE