NDALOHËN SHPËRTHIMET NË KANJONIN E LUMIT CEM

Të gjitha punimet e shpimit dhe shpërthimit në shtratin e lumit Cem janë pezulluar deri në harmonizimin me investitorin dhe të gjitha institucionet e tjera kompetente, njoftoi shërbimi për inspektimin e punimeve, pasi inspektori i ujit ka kryer inspektimin.

Në shtratin e lumit, në shtrirjen ku po zhvillohet rikonstruksioni i rrugës Dinoshë-Cem i Trieshi, të hënën gjatë shpërthimit të kodrës, një sasi e madhe toke ra në shtratin e lumit.

Inspektori i ujit, siç shkruan Dan, njoftoi kompaninë Gruding 5, e cila është e ngarkuar për shpërthime, çfarë duhet të bëjnë.

Po ashtu, personit juridik Gruding 5 është urdhëruar që t’i drejtohet organit kompetent për administrimin e ujit që brenda tre ditëve nga dita e dorëzimit të këtij procesverbali, në mënyrë që ata të mund të formojnë një komision teknik që do të shkojë në vend të ngjarjës, të inspektojë vendndodhjen, të përcaktohet situatën faktike dhe të japin një mendim dhe propozim të ekspertëve për masat për heqjen ose rehabilitimin e materialit të shembur.

Masat dhe veprimet e mëtejshme administrative do të shoqërohen me ekzekutimin e masave të porositura më parë dhe dorëzimin e raporteve dhe analizave të nevojshme për zhvillimin e procedurave të mëtejshme administrative.

SHARE