MË E LEHTË PËR TË KONTRAKTUAR DERI NË PESË MILIONË EURO

Shefja e Drejtorisë për përmirësimin e ambientit të punës të Ministrisë së Financave të MZ, Jellena Jovetiq, në tryezën e rrumbullakët në kuadër të debatit publik mbi Projektligjin për Partneritetin Publiko Privat, tha se ky Propozim i Ligjit, paraqet një risi sistemin rregullator të Malit të Zi, në kuptimin që, siç shpjegon ajo, koncesioneve në punët e shërbimeve publike, të cilat përfaqësojnë implementimin e direktivës evropiane të vitit 2014.

“Me rëndësi të veçantë, për ne si rregullatorë, ishte korniza institucionale, e cila me këtë ligj do të implementohet në Mal të Zi dhe ky është kryesisht orientimi ynë ndaj politikës së investimeve në atë fushë dhe institutit të ri, i cili i referohet partneritetit publiko-privat”, tha Jovetiq.

SHARE