VOTIMI PËR QEVERINË E RE NË MËNYRË ELEKTRONIKE

Ka shumë të ngjarë që Qeveria e Malit të Zi të zgjidhet në një seancë online, ka mësuar CDM nga burime të informuara nga Parlamenti i Malit të Zi. Konsultimet e klubeve parlamentare janë duke u zhvilluar në lidhje me ndryshimin e rregullave të procedurës, i cili mund të ndodhë shpejt, mbase në fund të javës aktuale dhe më së voni në vitin e ardhshëm, në seancën e Parlamentit të Malit të Zi. Kjo do të mundësonte votimin elektronik pa një prani fizike në ndërtesën e Kuvendit. Pas kësaj, do të ishte e mundur që Qeveria të zgjidhet duke votuar në mënyrë elektronike nga shtëpia, dhe kjo mund të bëhet një praktikë për punën e ardhshme parlamentare. Siç mëson CDM, shumica e re dhe ish qeveria janë në favor të respektimit të realitetit të pandemisë dhe mos ndaljes së punës së Parlamentit, dhe kështu zgjedhja e qeverisë së Krivokapiq, tani e njohur si Qeveria e 12 Apostujve.

SHARE