SHPK “KOMUNALE” TUZ FILLON ME NDARJEN E FATURAVE TË MBETURINAVE

SH.P.K. “Komunale” Tuz ka filluar me ndarjen e faturave për persona fizik dhe juridik në trevën e komunës së Tuzit. Shpërndarjen e tyre janë duke e bëre të punësuarit e SH.P.K. “Komunale”. Nga kjo ndërmarrje bejnë lutje qytetarëve që pagesat t’i bëjne me kohë, në mënyrë që të evitojnë grumbullimin e borxhit dhe pasojat eventuale. Po ashtu, lusin të gjithë ata të cilët kanë vërejtje të i kontaktojnë dhe korrigjimet eventuale do të bëhen ne bazë të faturës së vjetër dhe listës kadastrale për persona fizik, kurse në bazë të llogarisë së vjetër dhe në bazë të lejës së punës, nga komuna e Tuzit, për persona juridik.

SHARE