HARTIMI I BUXHETIT NË PROCES

Hartimi i projektligjit për buxhetin për vitin 2021 është në proces dhe do t’i paraqitet Qeverisë për shqyrtim në kohën e duhur, theksuan për Dnevne Novine, Ministria e Financave dhe Mirëqenies Sociale. Projekt-buxheti, sipas njoftimeve në Qeveri, do të përfundojë në muajin mars. Derisa të miratohet buxheti financimi i përkohshëm do të jetë në fuqi, thekson Ministria.

SHARE