PLANI I PËRGATITUR PËR TURISTËT E INFEKTUAR

Selia Operative për Monitorimin e Situatës Epidemiologjike në Sezonin Turistik, në punën e të cilit marrin pjesë edhe përfaqësuesit e Ministrisë së Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit, ka përgatitur një “Plan veprimi për monitorimin dhe trajtimin e COVID-19 në turistë gjatë qëndrimit në Mal të Zi” si dhe “Rekomandime dhe udhëzimet e Institutit të Shëndetit Publik në lidhje me incidencën e COVID-19 “, njoftoi Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit.  

Gjithashtu, u rishikuan “Rekomandimet e Përkohshme për Procedurën dhe Zbatimin e Masave të Mbrojtjes COVID-19 në hotele dhe lehtësira të tjera për ofrimin e shërbimeve të akomodimit”, të cilat të gjithë ofruesit e shërbimeve të akomodimit janë të detyruara t’i përmbahen. 

SHARE