MINISTRJA E RE KONTROLLON LLOGARITË E TRUPIT KOORDINUES KOMBËTAR

Ministrja e re e Shëndetësisë, Jelena Boroviniq Bojoviq, kërkoi nga shërbimet kompetente në atë departament që ditën e parë të punës të paraqesin dokumentacionin e plotë financiar, i cili i referohet periudhës nga 30 gusht i këtij viti deri më sot. Këto të dhëna duhet të japin pasqyrë se si janë shpenzuar fondet e destinuara për funksionimin e sistemit shëndetësor publik dhe ku dhe në çfarë mënyre janë drejtuar, por gjithashtu edhe ato të paguara në emër të donacioneve për blerjen e pajisjeve të tjera mjekësore gjatë epidemisë së koronavirusit. Në fillim të vitit, të gjitha donacionet u drejtuan në llogarinë e vetme xhiro të Trupit Koordinues Kombëtar, të kryesuar së pari nga Millutin Simoviq, dhe më vonë nga ish-Ministri Kenan Hrapoviq, dhe ai organ drejtoi fonde gjatë epidemisë. Hrapoviq nënshkroi një marrëveshje shoqërimi me më shumë se 100 vende për blerjen e vaksinës, dhe një pjesë e fondeve prej 700,000 euro janë paguar për atë qëllim. Ministrja e Shëndetësisë kërkoi informacion në lidhje me pagesat bazuar në vendimet e Trupit Koordinues Kombëtar, si dhe nëse po, sa janë paguar për punën e tyre. Siç mëson “Dan”, Boroviniq Bojoviq kërkoi një pasqyrë të dokumentacionit për periudhën e përmendur, prandaj administrata ishte në Ministri dje dhe pas skadimit të orëve të punës.

SHARE