SISTEMI I “SEMAFORIT” PËR SHKOLLAT NË PËRDORIM NGA JAVA E ARDHSHME

Sistemi “semafor” i zhvilluar nga Instituti i Shëndetit Publik të Malit të Zi për nevojat e Ministrisë së Arsimit, bazuar në atë se kur Ministria e Arsimit dhe administratat e shkollës do të vendosin për funksionimin e shkollave në komuna, do të zbatohet javën e ardhshme, pasi Instituti publikon situatën epidemologjike, në fund të javës. “Sistemi i semaforit nënkupton një vlerësim të situatës epidemiologjike në secilën komunë individualisht, e cila do të jetë e shprehur me ngjyra, dhe në bashkitë që mund të jenë “në të kuqe” shkollat ​​do të mbyllen përkohësisht, dhe në ato që do të jenë në “jeshile”, masat do të qetësohen përkohësisht. Kjo do të thotë që shteti do të ketë një sistem plotësisht të qartë dhe të bazuar në të dhëna të punës në shkollë, të cilin qytetarët do të jetë në gjendje ta ndjekin,” theksojnë nga Ministria. Ata vunë në dukje se mësimi praktik i shkollave profesionale do të zhvillohet në mënyrë të pavarur nga sistemi i semaforit, për shkak të specifikave të shkollave profesionale dhe pamundësisë për t’u praktikuar, si thelbi i arsimit profesional, online.

SHARE