TË RINJTË PO LARGOHEN NGA GJYKATA PËR SHKAK TË PAGAVE TË TYRE

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Podgoricë, Zelka Jovoviq, tha se shuma e pagave të gjyqtarëve është një nga arsyet kryesore pse një numër i madh i stafit të ri dhe të talentuar po zgjedhin gjithnjë e më shumë për karriera të tjera në profesionin ligjor. Kjo rrjedhje e burimeve më të mira njerëzore, siç tha ajo në një intervistë për Vijesti, përfaqëson një humbje të pariparueshme për të ardhmen e një shoqërie më të mirë dhe më të drejtë malazeze. Ajo theksoi se duhet të punohet shtesë në përmirësimin e kushteve të punës për gjyqtarët dhe punonjësit, por që përkundër gjithçkaje, në vitin 2020, në rrethana të jashtëzakonshme, ata arritën rezultate të shkëlqyera. Pavarësisht nga rrethanat e jashtëzakonshme të sjella këtë vit, gjykata, thotë ajo, ka arritur “rezultate të jashtëzakonshme, sepse 106.12% e çështjeve është zgjidhur”. Ajo beson se nuk ka justifikim për krijimin e dy gjykatave themelore. “Kjo është kryesisht për shkak të efekteve financiare, të cilat sigurisht do të ishin dukshëm më të larta nëse do të funksiononin dy gjykata. Në vend të kësaj, unë besoj se është e nevojshme të sigurohet hapësira e përshtatshme për Gjykatën Themelore në Podgoricë, të kryej buxhetimin ndaj efektit dhe menaxhimin, në mënyrë që të punësuarit, gjyqtarët dhe kryetarët e gjykatave në gjykatat që janë më të rënduar, të kishin ekuivalentin e punës përmes pagave,” tha Jovoviq.

SHARE