QEVERIA KA NISUR TË MERRET ME PROBLEMIN E AFËRSISË SË KAZINOVE DHE PIKAVE TË BASTEVE ME INSTITUCIONET ARSIMORE

Qeveria do të fillojë të zgjidhë problemin e afërsisë së kazinove dhe pikave të basteve me institucionet arsimore, mëson CDM. 

Siç mëson CDM, Ministria e Financave, në bashkëpunim me kabinetin e zëvendëskryeministrit të Qeverisë për Sistemin Politik, Drejtësinë, Anti-Korrupsionin dhe Administratën e Lojërave të Fatit, do të përgatisë dhe t’i dorëzojë Qeverisë informacion për vlerësimin e situatës dhe në lidhje me nevojën për rregullim më të mirë të fushës së lojërave të fatit dhe në këtë drejtim të propozojë masa konkrete.

Komisioni për Politikë Ekonomike dhe Sistemin Financiar dhe Komisioni për Sistemin Politik, Politikën e Brendshme dhe të Jashtme, në seancën e mbajtur më 5 dhjetor, u njohën me informacionin lidhur me problemin e afërsisë së kazinove dhe pikave të basteve me institucionet arsimore, dorëzuar nga zëvendëskryeministrat Nik Gjeloshaj dhe Momo Koprivica. 

Komisionet konkluduan se tema e organizimit të fushës së lotarisë dhe lojërave të veçanta të fatit është një nga temat më të rëndësishme për shoqërinë dhe shtetin. 

Ata gjithashtu theksuan se është e nevojshme të parandalohen plotësisht të gjitha format e biznesit të paligjshëm në këtë fushë, dhe se për shkak të rregullimit joadekuat dhe zbatimit jokonsistent të ligjeve në fushën e lojërave të fatit, si shoqëri kemi pasoja të rënda sociale dhe ekonomike, por gjithashtu dhe rreziqet e korrupsionit dhe pastrimit të parave. 

Komisionet deklaruan se Ligji për lojërat e fatit përfshin shkollat ​​fillore dhe të mesme, por jo shkollat ​​private, punëtoritë dhe institucionet tjera të këtij lloji që merren me arsim. 

Gjithashtu u vu re se ka makineri bastesh në shumë objekte hoteliere dhe se kemi shumë pika bastesh dhe kazino brenda një distance të shkurtër. 

U theksua se është e nevojshme të rregullohet fusha e lojërave të fatit online dhe në këtë drejtim të konsiderohet krijimi i një regjistri të lojërave të fatit online, i cili do të kishte një rëndësi të shumëfishtë.

SHARE