APLIKIMET PËR PROGRAMIN E TRAJNIMIT PROFESIONAL JANË TË HAPURA DERI MË 10 DHJETOR

Afati për regjistrimin e përfituesve potencialë të Programit të Trajnimit Profesional për personat me arsim të lartë skadon më 10 dhjetor, në orën 12:00, njoftoi Ministria e Arsimit. “Të gjithë përdoruesit e mundshëm që kanë kaluar hapin 1 në procedurën e aplikimit, në përputhje me afatin e përcaktuar, kanë mundësi të plotësojnë aplikimin, pra të kryejnë hapat e mbetur 2 dhe 3 brenda datës 12 dhjetor 2022, në orën 15:00,“ theksuan nga ky departament.  Për ciklin e njëmbëdhjetë të Programit të Trajnimit Profesional, siç deklaruan ata, deri më sot kanë aplikuar 2,538 përdorues. “Punëdhënësit shpallën 16,569 vende pune këtë vit”, shtojnë ata. Të rikujtojmë se trajnimi profesional i përdoruesit zgjat nëntë muaj dhe njihet si përvojë pune 12 muaj dhe si kusht për të dhënë provimin përkatës profesional me arsim të lartë të fituar.

SHARE