GJEKA: MALI I ZI DO TË MARRË NJË LIGJ TË RI PËR MBROJTJEN E BARAZISË DHE NDALIMIN E DISKRIMINIMIT

Politikat kombëtare në fushën e përfshirjes sociale të romëve dhe egjiptianëve, si komunitetet sociale më të margjinalizuara në Mal të Zi, zhvillohen dhe monitorohen përmes synimeve të dokumentit strategjik që u miratua vitin e kaluar, tha ministri i të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave Fatmir Gjeka. Këtë e tha në Samitin e Ballkanit Perëndimor për luftën kundër diskriminimit racor në Prishtinë, ku merr pjesë me ftesë të kryeministrit të Republikës së Kosovës, Albin Kurti.

Pas fjalimit të kryeministrit të Malit të Zi Dritan Abazoviq përmes video-mesazhit, ministri Gjeka njoftoi në panel se Mali i Zi ka një kuadër të mirë legjislativ në fushën e antidiskriminimit dhe ai ekzistues është rinovuar shtesë duke hartuar një ligj të ri ombrellë për Mbrojtjen e Barazisë dhe Ndalimin e Diskriminimit. “Qëllimi kryesor i politikave tona strategjike në fushën e përfshirjes sociale të romëve dhe egjiptianëve si komuniteti më i margjinalizuar në shoqëri është përmirësimi i pozitës socio-ekonomike dhe juridike të romëve dhe egjiptianëve në Mal të Zi, nëpërmjet ndërtimit të një shoqërie gjithëpërfshirëse. dhe shoqërinë e hapur bazuar në luftën dhe eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit, anticiganizmit dhe varfërisë”, tha Gjeka. Ministri Gjeka tha se Mali i Zi i drejton politikat e veta kombëtare në drejtim të forcimit të zbatimit të ligjeve kundër diskriminimit dhe se bashkëpunimi ndërmjet vendeve dhe mekanizmave institucionalë po forcohet vazhdimisht dhe vendosen kontakte përgjegjëse për zbatimin e politikave përkatëse. Koordinatori kombëtar për monitorimin dhe zbatimin e Strategjisë së Përfshirjes Sociale të Romëve dhe Egjiptianëve në Mal të Zi për 2021-2025, Sokol Beganaj, prezantoi shembuj pozitivë dhe aktivitetet e nevojshme të ndërmarra për të luftuar të gjitha format e diskriminimit dhe luftën kundër ciganizmit, duke shtuar se shembulli më i mirë në këtë luftë është mbështetja e Qeverisë së Malit të Zi dhe institucioneve shtetërore, e cila është edhe reflektuar në takimin ministror të mbajtur së fundmi me vendet e Ballkanit Perëndimor për integrimin e romëve në Podgoricë. Në Samit u njoftua se vetëm me përpjekjet e kombinuara të vendeve të Ballkanit Perëndimor mundet shfaqja e diskriminimit ndaj të gjitha grupeve të margjinalizuara.

SHARE