EEMZ: ZBRITJE PËR FAMILJET ME KONSUM MË TË ULËT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

Ndërmarrja Elektroekonomike e Malit të Zi (EEMZ) ofroi zbritje për familjet, konsumi mujor i energjisë elektrike i të cilave është nën 500 kilovat në orë (KWh) dhe u bëri thirrje qytetarëve që të racionalizojnë konsumin. Kështu thuhet në Vendimin për përcaktimin e zbritjes për energji elektrike të konsumatorëve shpërndarës për periudhën nga 1 korriku deri më 30 shtator të këtij viti, i cili është miratuar nga Bordi i Drejtorëve të EEMZ. Nga EEMZ theksuan se vendimi miraton një zbritje për familjet e kyçura në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, e cila furnizohet nga EEMZ dhe që nuk kanë borxh për energjinë elektrike të konsumuar në fund të periudhës kontabël. Siç shpjegohet, një zbritje prej 13 për qind në vlerën e llogaritur të energjisë elektrike aktive dhe shërbimeve të rrjetit u jepet anëtarëve të Ekipit të Artë me konsum mujor nën 500 KWh. Konsumatorëve të tjerë të rregullt me konsum mujor nën 500 KWh u jepet 5 për qind zbritje në vlerën e llogaritur të energjisë elektrike aktive dhe shërbimeve të rrjetit. “Qëllimi i kësaj zbritjeje është inkurajimi i kursimeve. EEMZ shfrytëzon rastin për t’u bërë thirrje qytetarëve që të racionalizojnë konsumin e energjisë elektrike, duke u bazuar në faktin se e gjithë bota është në gjendje krize energjetike”, thonë nga kompania.

SHARE