ISHP DO TË BËJË TESTIMIN E LLOJIT DELTA

Instituti i Shëndetit Publik (ISHP), në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve do të analizojë mostrat për identifikimin e llojit delta të virusit corona sipas procedurave dhe protokolleve në fuqi. Koha, mënyra dhe dinamika e dërgimit të mostrave dhe vendi i përpunimit të mostrave, siç theksuan ata, përcaktohet nga Qendra Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në përputhje me kërkesat e programit. Po ashtu, në bashkëpunim me OBSH dhe Institutin Robert Koch nga Berlini, trajnimi i stafit për këtë metodë komplekse të analizimit të gjenomeve të mikroorganizmave ka filluar dhe po zbatohet. “Pas përfundimit të trajnimit të konfirmuar nga edukatori, renditja do të kryhet në Institutin e Shëndetit Publik të Malit të Zi,” thuhet në njoftimin e ISHP.

SHARE