ORAV: MEDIA E PAVARUR ËSHTË NJË PARAKUSHT PËR DEBAT TË MIRË

Shefi i Delegacionit të BE në Malin e Zi tha se BE është vendosur të forcojë lirinë e medies dhe të mbështesë mediet e pavarura, me fokus në raportimin e cilësisë, qëndrueshmërinë e biznesit, arsimimin mediatik dhe trajnimin profesional.  Mediet e pavarura dhe profesionale janë parakusht për debatet e mira publike, të cilat zvogëlojnë hapësirën për informacion të njëanshëm që krijon negativisht perceptimet e njerëzve rreth Bashkimit Evropian , tha kreu i Delegacionit të BE në Podgoricë, Aivo Orav. Ai tha se komunikimi i procesit të integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor është një detyrë sfiduese, duke pasur parasysh kompleksitetin e procesit të integrimit dhe dezinformimit që po pengojnë gjithnjë e më shumë përpjekjet e komunikimit.  “Strategjitë e Komunikimit të BE-së duhet të shpjegojnë se çfarë do ti sjellë integrimi në BE çdo personi, duke përdorur fjalë të thjeshta, gjuhë dhe bisedë lokale kur  do kjo është e mundur”, tha Orav në seancën të Klubit të Venecias në Tivarë.

SHARE