PENSIONI MË I ULËT DO TË JETË 220 EURO

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Admir Adroviq, në takim me përfaqësuesit e Unionit të Shoqatave të Pensionistëve të Malit të Zi, tha se janë duke punuar në harmonizimin e pensioneve me qëllim të përmirësimit të standardit të tyre të jetesës. Ai theksoi se në përputhje me ndryshimet në Ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor, me rregullim të rregullt, pensioni më i ulët në Mal të Zi do të jetë 220 euro. Ministri është dakord se pensionistët për shkak të të gjitha ngjarjeve aktuale, kategoria më e cenueshme e shoqërisë. Kryetari i Sindikatës së Pensionistëve theksoi se fatkeqësisht nuk kanë pasur bashkëpunim adekuat me Ministrinë në periudhën paraprake dhe u shpreh i kënaqur që kjo praktikë ka filluar të ndryshojë. Ai e njohu ministrin me mënyrën e funksionimit të Shoqatës së tyre, si dhe me aktivitetet që duan të ndërmarrin në të ardhmen e afërt, thuhet në njoftim. Ministri konstatoi se është i nevojshëm përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet Shoqatës së Pensionistëve dhe Ministrisë, me të cilin pajtohet edhe Shoqata e Pensionistëve të Malit të Zi.

SHARE