SHKODRA RREZIKON TË MBETET PA TRANSPORT URBAN

Transporti Urban Shkodër ka zhvilluar këtë të mërkurë një grevë të shërbimit urban në shenjë proteste gjatë gjithë ditës, për mos-plotësimin e disa kushteve. Administratori i këtij transporti, Melidion Dervishi, thotë se transporti urban është në vështirësi totale dhe Shkodra rrezikon të mbetet pa transport publik. Sipas përfaqësuesve të këtij shërbimi janë bërë shumë shkresa ndaj institucioneve përgjegjëse, por deri tani nuk ka pasur asnjë zgjidhje. Bashkia Shkodër ka reaguar dhe cila kërkon nga operatori Shoqëria “Ergys 2010MS” SH.P.K respektimin e kontratës, respektimin e licencës në bazë të ligjit. Lidhur me kërkesat e paraqitura nga operatori Shoqëria “Ergys 2010MS” SH.P.K Bashkia Shkodër do të përcjellë dikasterit përkatës kërkesën për të vlerësuar rishikimin e normativave ligjore për subvencionin për grupet në nevojë, të cilat deri tani nuk janë të parashikuara me ligj. Bashkia Shkodër është njoftuar përmes mediave lidhur me ndalimin e punës nga ana e operatorit, i cili është licensuar për ofrimin e transportit urban në Shkodër.

SHARE