MASKAT NUK JANË MË TË DETYRUESHME

Sot, Trupi Koordinues Kombëtar për Sëmundjet Infektive, me sugjerimin e Institutit të Shëndetit Publik, vendosi të ndalojë zbatimin e masës e cila e bëri të detyrueshme vurjen e maskave ​​mbrojtëse. Vurja e maskës ​​mbrojtëse, siç është paralajmëruar, mbetet e detyrueshme si për punonjësit, ashtu edhe për pacientët në institucionet publike dhe private të kujdesit shëndetësor, punonjësit në institucionet publike dhe private të kujdesit social për akomodimin e fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve, si dhe për punonjësit dhe pasagjerët në automjetet e transportit publik, (aeroplan, tren, autobus, furgon, taksi).

“U vendos gjithashtu të mundësohet trafiku jashtë linjës me vendet ku shkalla e rasteve të koronavirusit aktive është nën 25 për 100,000 banorë, me kusht që transporti të përfshijë grupe të paracaktuar të pasagjerëve dhe të përjashtojë hyrjen dhe daljen e udhëtarëve, dmth. , pasagjerët duhet të transportohen nga nisja në destinacion,” thuhet në njoftimin e TKK.

Transporti tranzit i njerëzve dhe mallrave përmes Malit të Zi është gjithashtu i mundur pa mundësinë e hyrjes ose daljes së udhëtarëve në vendin tonë.

U vendos që masat e mëposhtme të ndalojnë të jenë të vlefshme:

  1. Detyrim për të siguruar punë të rregullt dhe ofrimin e shërbimeve nga personat juridikë, të cilët kryejnë veprimtari me interes publik, e që janë një kusht i pazëvendësueshëm për jetën dhe punën e qytetarëve;
  2. Bërja e rezervave të pajisjeve mbrojtëse dhe dezinfektuesve në pronësi të shumicës në dispozicion të sistemit shëndetësor publik të Malit të Zi, me kompensim monetar me çmimet e tregut;
  3. Mundësimi i barnatoreve për të furnizuar ilaçe dhe pajisje mjekësore në adresat shtëpiake të qytetarëve me lëvizshmëri të kufizuar;
  4. Ndalimi i shpërndarjes të ushqimit dhe ilaçeve në shtëpi pa pëlqimin e Shtabit Operacional të Trupit Koordinues Kombëtar për Sëmundjet Infektive;

U vendos që nga e hëna, 8 qershor 2020, masa me të cilën gjatë ndërprerjes së punës arsimore në institucionet arsimore publike dhe private, të cilëve ju dha e drejta për pushim të paguar nga puna, prindërve të fëmijëve nën moshën 11 vjeçare, nuk vlenë më, përveç për punonjësit në organe të caktuara me rëndësi të veçantë.

“Në seancë, u vendos që Instituti i Shëndetit Publik do të azhurnojë dhe publikojë listën e vendeve me më pak se 25 raste aktive të koronavirusit për 100,000 banorë, nga i cili lejohet hyrja në Mal të Zi pa vetë-izolim të detyrueshëm institucional”, thuhet në deklaratë.

Të gjitha vendimet e përmendura zbatohen që nga dita e publikimit të tyre në Gazetën Zyrtare të Malit të Zi, i cili, siç thuhet nga TKK, pritet sot.

SHARE