PËR MOSRESPEKTIM TË “EVROPA TANI” GJOBA DERI NË 20 MIJË EURO

Drejtoria për Çështje të Inspektimit do të kryejë inspektime të intensifikuara te subjektet ekonomike në pjesën e respektimit të dispozitave të programit Evropa Tani, ndërsa gjobat për punëdhënësit arrijnë deri në 20 mijë euro, njofton shërbimi i tyre. Ata do të kontrollojnë kontratat e punës dhe do të kontrollojnë rastet kur punëdhënësit nënshkruajnë kontrata pune me kohë të pjesshme me punonjësit, si dhe nëse vendi i punës është i sistemuar në më pak se me orar të plotë. Një rol të veçantë në zbatimin e projektit “Evropa tani” ka Inspektorati i Punës, i cili parashikon që punëdhënësi të rrisë pagën neto të punonjësit me të njëjtën masë përfitimesh në kurriz të punonjësit, e cila do të ulet. Ata theksojnë se nëse punëdhënësi nuk e përmbush detyrimin e tij sipas vendimit, inspektori mund t’i shqiptojë gjobë në përputhje me Ligjin për mbikëqyrjen inspektuese në shumë prej 500 deri në 5000 euro. “Vendosja e gjobave do të kryhej derisa një punëdhënës i tillë të vepronte sipas vendimit, pra të përmbushte detyrimin e tij. Kujtojmë se Ligji i Punës kërcënon me gjobë nga 2,000 deri në 20,000 euro për personin juridik, 200 deri në 2,000 euro për personin përgjegjës në personin juridik dhe 500 deri në 6,000 euro për një sipërmarrës”, thuhet në njoftim. Programi Evropa Tani synon të rikthejë optimizmin e humbur tek qytetarët dhe biznesmenët në Mal të Zi që duan të bëjnë biznes si duhet, tha ministri i Zhvillimit Ekonomik Jakov Millatoviq, duke shtuar se standardi dhe konkurrueshmëria e ekonomisë do të përmirësohen ndjeshëm.

SHARE