MEKANIZMAT EFEKTIVË INSTITUCIONALË DO TË SIGUROJNË REALIZIMIN E PLOTË TË TË DREJTAVE TË GARANTUARA

Kur kemi parasysh se vetëm 37% e meshkujve në Mal të Zi besojnë se femrat dhe meshkujt janë të barabartë dhe 74% e viktimave të dhunës seksuale nuk do ta raportojnë kurrë dhunën, nuk është e vështirë të shihet hendeku gjinor që ekziston në shoqëri, theksoi Ministri i të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave Fatmir Gjeka. Ai tha se nevojitet një kornizë e fortë legjislative dhe praktike që do t’u ofrojë grave dhe vajzave hapësirë ​​për të arritur kapacitetet e tyre të plota, por se janë po aq të nevojshëm mekanizma institucionalë të fortë dhe efikasë që do të sigurojnë realizimin e plotë të të drejtave të tyre të garantuara. Ministri Gjeka u shpreh se gratë në shumë raste i kanë justifikuar tiparet e tyre drejtuese me përgjegjësinë, përkushtimin, dijen dhe forcën e tyre, por se tema e sotme e dhunës ka bërë bashkë të gjithë aktorët relevant. Sipas tij, dhe duke pasur parasysh realitetin që gratë dhe vajzat jetojnë në Mal të Zi, është koha që të forcohen themelet mbi të cilat mbështetet shoqëria malazeze dhe se secili duhet të fillojë nga vetëdija dhe përgjegjësia e tij. Ministri Gjeka tha se nga niveli mikro mund të krijohen ndryshime që do të kenë një efekt domino në shoqërinë në tërësi dhe se ka besim në fuqinë e këtij potenciali. Gjeka theksoi se fushata “16 ditë aktivizim në luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës me bazë gjinore” është një ftesë për të gjithë ne që t’i kushtojmë më shumë vëmendje kësaj teme, të njihemi me format e nënkuptuara të diskriminimit, por edhe reagojnë në mënyrë parandaluese. Ai tha se nuk duhet të presim tërmete të forta, në formën e femicideve, sepse çdo moment është i rëndësishëm dhe çdo moment ka numërohet.

SHARE