NDIHMË E NJËHERSHME PËR PENSIONISTËT NGA 30 DERI NË 100 EURO

Bordi i Drejtorëve të Fondit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor (PIO) ka marrë vendim për dhënien e ndihmës së njëhershme për pensionistët në Mal të Zi, e cila do të paguhet në dhjetor me pension të rregullt për muajin nëntor. Fondi bëri të ditur se për këtë qëllim janë ndarë rreth 3.1 milionë euro. “Pensionistët që marrin pension minimal do t’u paguhet asistencë prej 100 euro, ndërsa pensionistët e të cilëve pensioni i të cilëve varion nga pensioni minimal deri në atë mesatar, duke përfshirë edhe këtë shumë, do të marrin ndihmë në shumën prej 30 euro”, thuhet në deklaratën e Fondit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor. Ky aktivitet, siç thanë ata, është rezultat i një iniciative të përbashkët të Fondit dhe Ministrisë së Financave dhe Mirëqenies Sociale dhe po realizohet me qëllim të përmirësimit të gjendjes financiare të pensionistëve, pensioni i të cilëve nuk është më i lartë se pensioni mesatar në Mal të Zi.

SHARE